JEDNOSTKI MIAR

Metr sześcienny (kubik)
- w odniesieniu do pomiaru drewna kominkowego - miarę tę stanowi suma objętości każdego kawałka drewna. Metr sześcienny drewna określa objętość drewna, czyli wartość netto (bez wolnych przestrzeni pomiędzy poszczególnymi kawałkami). W praktyce nie jesteśmy w stanie ułożyć drewna w taki sposób, aby pomiędzy polanami nie występowały wolne przestrzenie, dlatego też w przypadku pomiarów objętości drewna kominkowego metr sześcienny jest to tylko metr przeliczeniowy.
Metr przestrzenny (mp)
- jest to miara objętości określająca przestrzeń jaką zajmuje dany towar. W przypadku drewna kominkowego, to objętość zarówno samego drewna, jak również wolnych przestrzeni znajdujących się pomiędzy polanami.

    Wśród sprzedawców drewna stosowane są dwa pojęcia (rodzaje) metrów przestrzennych:
Metr przestrzenny układany (mpu)
- to najbardziej rzetelny wskaźnik pomiaru objętości drewna. Jest to ilość drewna kominkowego równomiernie pociętego, połupanego i ułożonego w "kostkę" o wymiarach 1 m x 1 m x 1 m. MPU jest jednostką stosowaną przez Składnice Lasów Państwowych.
Metr przestrzenny nasypowy (mpn)
- to najmniej rzetelny wskaźnik pomiaru ilości drewna ze względu na zmienność pustych przestrzeni między polanami, zależnych od ich nasypowego ułożenia się. Szacuje się, że 1 mpn to około 30 % drewna mniej niż mpu.

DREWKOL sprzedaje drewno wyłącznie w mpu, na paletach o wymiarach 120x80x100 cm.
Ta strona została odwiedzona 374914 razy od 16 marca 2013 roku.